Akce úspěšně ukončena, výzvu podpořilo:
75 233
Jaký je rozdíl mezi velezradou a vlastizradou?


Vlastizrada

V českém trestním právu existuje trestný čin vlastizrada (§ 309 trestního zákoníku), který spáchá ten „občan ČR, který ve spojení s cizí mocí (každý stát mimo Českou republiku) nebo s cizím činitelem (osoba, která sice není oprávněna jednat jménem cizího státu, ale má na politické dění v něm významný vliv) spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314)“. Za takový čin zákon stanovuje trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečný trest.

Velezrada

Mimo trestní zákoník, přímo v Ústavě České republiky, se objevuje pojem velezrada, která je specifickým ústavním deliktem, za který může být stíhán pouze prezident České republiky, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. V celém ústavním pořádku České republiky však dosud neexistovala žádná definice jednání, které by bylo velezradou, až v zákoně o Ústavním soudu je definována jako „jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu“. Trestem za velezradu může být jen ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.

V souvislosti se změnou systému prezidentské volby na přímou se s účinností od 8. března 2013 úprava velezrady změní, Ústava už bude obsahovat její definici, ačkoli ve stejném znění jako v zákoně o Ústavním soudu. Navíc bude nově možné prezidenta stíhat i pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, ale zároveň bude Senát k podání ústavní žaloby vždy potřebovat souhlas Poslanecké sněmovny.

Zdroj: Wikipedia


Podporující iniciativy a organizace:

Výzva Neo 2011
Vyměňte politiky.cz
NFPK
Veřejnost proti korupci
Alternativa
ČLOVĚK & ZEMĚ o.s.
FITES
Herecká asociace
Hestia,o.s.
I Love Ústí
INICIATIVA FÓR_UM, o.s.
Inventura demokracie
Kauza3
Lepší Kladno
Lepší Ústí
Náš Střekov
Nespokojení občané
O co jim jde?!
Pražské fórum
Pražské matky
Quijotova jízda
Rada pro mezinárodní vztahy
Studentské jaro
Svoboda a prosperita KV
Život a Prosperita

Osobnosti, které podporují text:

Karel Janeček
NFKJ, NFPK, NFP, Pozitivní evoluce

Václav Němec
Pražské fórum

Tomáš Marada
Pozitivní evoluce

Adriana Krnáčová
Veřejnost proti korupci

Jiří Hromada
Herecká asociace

Olga Sommerová
FITES

Tomáš Kopečný
Inventura demokracie

Zdeněk Ručka
Studentské jaro

Petr Havlík
NEO 2011

Jiřina Dienstbierová
Rada pro mezinárodní vztahy

Jarmila Johnová
Pražské matky